chat icon

Nyheter

02:30

Sweden: Retail Sales y/y: 1.1%

July Retail Sales are 1.1% on a yearly base, it was expected to be % versus 3.2% previously.

02:30

Sweden: Retail Sales m/m: -0.9%

July Retail Sales are -0.9% on a monthly base, it was expected to be % versus -0.6% previously.

Denna information ska inte tas som investeringsrådgivning, rekommendation eller uppmaning att köpa eller sälja finansiella instrument. Avus Capital tar inget ansvar för användning av informationen eller för de följder som denna användning kan leda till. Ingen uttrycklig garanti ges för informationens riktighet eller fullständighet. Alla som agerar på grundval av informationen gör det helt på egen risk. Observera att handel med CFD:er innebär en betydande risk för förlust.

Riskvarning